×

Tuyển Dụng

LẬP TRÌNH VIÊN .NET

September 19, 2022 | Tuyển Dụng
1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC – Tham gia phát triển các hệ thống web (mảng Tài chính) – Tham
Read More

SALES MANAGER

September 05, 2022 | Tuyển Dụng
Main responsibilities Building up and developing TTC Solution’s brand in the international market. Plan to approach and operate activities
Read More

SALES IT (GLOBAL MARKET)

September 05, 2022 | Uncategorized @vi , Tuyển Dụng
Main responsibilities Building up and developing TTC Solution’s brand in the international market. Plan to approach and operate activities
Read More

SALES IT OUTSOURCING

September 05, 2022 | Tuyển Dụng
TRÁCH NHIỆM CHÍNH Xây dựng và phát triển thương hiệu của TTC Solution tại thị trường trong nước Lên
Read More

CHUYÊN VIÊN KIỂM THỬ (AUTOMATION TESTER)

June 14, 2022 | Tuyển Dụng
1. Mô tả công việc – Lập kế hoạch test, xây dựng kịch bản test cho các sản phẩm
Read More

CHUYÊN VIÊN TUYỂN DỤNG

May 25, 2022 | Tuyển Dụng
TRÁCH NHIỆM CHÍNH 1.1 Tiếp nhận nhu cầu tuyển dụng và lên kế hoạch tuyển dụng. Tiếp nhận nhu
Read More