×

Tuyển Dụng

PHP DEVELOPER

May 29, 2023 | Uncategorized @vi
I.Mô tả công việc II.Yêu cầu ứng viên III.Quyền lợi được hưởng 3.1.Cơ hội phát triển bản thân 3.2Chế
Read More

FLUTTER APP DEVELOPER

May 25, 2023 | Recruitment , Tuyển Dụng , Tuyển Dụng , Tuyển Dụng , Tuyển Dụng , Tuyển Dụng , Tuyển Dụng
I. TRÁCH NHIỆM CHÍNH II. YÊU CẦU III. CHẾ ĐỘ 3.1. Cơ hội phát triển bản thân 3.2. Chế độ đãi
Read More

JAVA DEVELOPER

May 22, 2023 | Recruitment , Recruitment , recruitment , recruitment
I. Mô tả công việc II. Yêu cầu ứng viên III. Quyền lợi được hưởng 3.1. Cơ hội phát
Read More

CHUYÊN VIÊN KIỂM THỬ (TESTER LEAD)

May 18, 2023 | recruitment
I. Mô tả công việc II. Yêu cầu ứng viên III. Quyền lợi 1. Cơ hội phát triển bản
Read More

DATA ENGINEER

May 16, 2023 | Tuyển Dụng
1. Mô tả công việc 2. Yêu cầu ứng viên 3. Quyền lợi được hưởng 3.1. Cơ hội phát
Read More

CHUYÊN VIÊN KIỂM THỬ (MANUAL TESTER)

May 11, 2023 | Tuyển Dụng
1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 2. YÊU CẦU ỨNG VIÊN 3. QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNG 3.1. Cơ hội phát
Read More