×

Tuyển Dụng

NHÂN VIÊN HỖ TRỢ KINH DOANH

April 19, 2021 | Tuyển Dụng
1. Trách nhiệm công việc Hỗ trợ tìm kiếm thông tin khách hàng (qua các kênh internet). Sắp xếp
Read More

SALE EXECUTIVE (IT outsourcing)

April 19, 2021 | Tuyển Dụng
1. Trách nhiệm công việc: Tìm kiếm & thu hút khách hàng trong nước hoặc nước ngoài (Sing, Hàn,
Read More

LẬP TRÌNH VIÊN PHP

April 19, 2021 | Tuyển Dụng
1. Trách nhiệm công việc: Có nhiệm vụ quản lý các trao đổi của dữ liệu giữa server và
Read More

THỰC TẬP SINH TUYỂN DỤNG

April 19, 2021 | Tuyển Dụng
1. Trách nhiệm công việc: Tham gia công tác hỗ trợ tuyển dụng các vị trí của công ty
Read More

CHUYÊN VIÊN KIỂM THỬ (MANUAL)

April 19, 2021 | Tuyển Dụng
1. Mô tả công việc Đọc hiểu, phân tích tài liệu đặc tả yêu cầu người sử dụng và
Read More

CHUYÊN VIÊN KIỂM THỬ (AUTOMATION)

April 19, 2021 | Recruitment , Tuyển Dụng
1. Mô tả công việc Đọc hiểu, phân tích tài liệu đặc tả yêu cầu người sử dụng và
Read More