×

Tuyển Dụng

JAVA DEVELOPER

November 17, 2022 | Tuyển Dụng
1. Mô tả công việc 2. Yêu cầu ứng viên 3. Quyền lợi được hưởng 3.1. Cơ hội phát
Read More

CHUYÊN VIÊN KIỂM THỬ (MANUAL TESTER)

November 10, 2022 | Tuyển Dụng
1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 2. YÊU CẦU ỨNG VIÊN 3. QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNG 3.1. Cơ hội phát
Read More

FLUTTER DEVELOPER

September 27, 2022 | Uncategorized @vi , Tuyển Dụng
TRÁCH NHIỆM CHÍNH Thiết kế, xây dựng phần mềm di động cho ứng dụng trong các lĩnh vực Bank,
Read More

UI/UX DESIGNER

September 27, 2022 | Uncategorized @vi
1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC Tham gia trực tiếp vào quá trình phát triển sản phẩm, phân tích và
Read More

BACKEND (GOLANG/PYTHON)

September 20, 2022 | Tuyển Dụng , Tuyển Dụng
Sản phẩm: giám sát các vi phạm chính sách, phát hiện các cuộc tấn công vào hệ thống dựa
Read More

CHUYÊN VIÊN KIỂM THỬ (MANUAL TESTER)

September 20, 2022 | Tuyển Dụng , Tuyển Dụng
1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC Lập kế hoạch kiểm thử, lập kịch bản kiểm thử, thực hiện kiểm thử
Read More