×

Tuyển Dụng

REACT NATIVE DEVELOPER

February 17, 2023 | Tuyển Dụng , Uncategorized @vi
I. Mô tả công việc II. Yêu cầu ứng viên III. Quyền lợi được hưởng 1. Cơ hội phát
Read More

ANGULAR DEVELOPER

February 01, 2023 | Uncategorized @vi , Uncategorized @vi , Uncategorized @vi
1. Mô tả công việc 2. Yêu cầu ứng viên 3. Quyền lợi được hưởng 4. Cách thức ứng
Read More

JAVA DEVELOPER

December 16, 2022 | Tuyển Dụng , Uncategorized @vi
1. Mô tả công việc 2. Yêu cầu ứng viên 3. Quyền lợi được hưởng 3.1. Cơ hội phát
Read More

FLUTTER DEVELOPER

December 06, 2022 | Uncategorized @vi
2. YÊU CẦU 3. CHẾ ĐỘ 1. Cơ hội phát triển bản thân 2. Chế độ đãi ngộ 3. Đời sống
Read More

JAVA DEVELOPER

November 17, 2022 | Tuyển Dụng , Tuyển Dụng , Tuyển Dụng , Tuyển Dụng , Tuyển Dụng , Tuyển Dụng
1. Mô tả công việc 2. Yêu cầu ứng viên 3. Quyền lợi được hưởng 3.1. Cơ hội phát
Read More

CHUYÊN VIÊN KIỂM THỬ (MANUAL TESTER)

November 10, 2022 | Tuyển Dụng
1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 2. YÊU CẦU ỨNG VIÊN 3. QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNG 3.1. Cơ hội phát
Read More