×

Tuyển Dụng

UI/UX DESIGNER

September 27, 2022 | Uncategorized @vi , Tuyển Dụng
1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC Tham gia trực tiếp vào quá trình phát triển sản phẩm, phân tích và
Read More

BACKEND (GOLANG/PYTHON)

September 20, 2022 | Tuyển Dụng
Sản phẩm: giám sát các vi phạm chính sách, phát hiện các cuộc tấn công vào hệ thống dựa
Read More

CHUYÊN VIÊN KIỂM THỬ (MANUAL TESTER)

September 20, 2022 | Tuyển Dụng
1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC Lập kế hoạch kiểm thử, lập kịch bản kiểm thử, thực hiện kiểm thử
Read More

Frontend Developer

September 20, 2022 | Tuyển Dụng
MÔ TẢ CÔNG VIỆC Phát triển Front-End dựa trên yêu cầu từ Product Owner và thiết kế của Designer.
Read More

LẬP TRÌNH VIÊN JAVA

September 19, 2022 | Tuyển Dụng
1. Mô tả công việc Tham gia phát triển các ứng dụng web trên nền tảng java Tham gia
Read More

PHÂN TÍCH NGHIỆP VỤ ( BUSINESS ANALYST)

September 19, 2022 | Tuyển Dụng
TRÁCH NHIỆM CHÍNH Tiếp nhận, khảo sát, thu thập yêu cầu từ khách hàng theo yêu cầu phát triển
Read More