×

Tuyển Dụng

LẬP TRÌNH VIÊN JAVASCRIPT (Angular, Nodejs, Reactjs) – Junior/Middle/Senior)

April 16, 2021 | Tuyển Dụng
Trách nhiệm công việc Phát triển các tính năng giao diện người dùng sử dụng Angular 2+ và Nodejs,
Read More

CHUYÊN VIÊN TUYỂN DỤNG

April 16, 2021 | Tuyển Dụng
1.Trách nhiệm công việc Tiếp nhận nhu cầu tuyển dụng và lên kế hoạch tuyển dụng. – Tiếp nhận
Read More

BA

April 16, 2021 | Recruitment , Tuyển Dụng
Trách nhiệm công việc Xây dựng và phát triển các sản phẩm/hệ thống có số lượng người dùng cao.
Read More

SALE EXECUTIVE (IT outsourcing)

April 13, 2021 | Recruitment , Tuyển Dụng
1. Trách nhiệm công việc Tìm kiếm & thu hút khách hàng trong nước hoặc nước ngoài (Sing, Hàn,
Read More

LẬP TRÌNH VIÊN ANDROID

April 09, 2021 | Tuyển Dụng
MÔ TẢ CÔNG VIỆC Tạo base project cho dự án, viết các component dùng chung Phát triển các tính
Read More