×

Payment System cho Viettel

TTC Solutions Admin January 25, 2021 0 Comments

Tổng Quan:

Khách hàng: Tổng công ty Viễn thông Viettel Telecom

  • Công ty viễn thông Top đầu Việt Nam
  • Top 100 thương hiệu viễn thông thế giới

Thời gian: 2018 – now

Staff: 5

Lĩnh vực: Viễn thông

Dịch vụ cung cấp: IT Outsourcing

Hình thức hợp tác: Offshore Development Center

Thông tin dự án:

Đây là dự án phát triển tính năng thanh toán và quản lý thông tin khách hàng trên hệ thống của Viettel.

Cụ thể, TTC Solutiosn hỗ trợ Viettel trong việc xây dựng hệ thống quản lý thông tin khách hàng, thanh toán cước, tạo hoá đơn, phát triển hệ thống báo cáo, quản lý hoa hồng theo từng cấp bậc nhân viên.

Công nghệ: Server (Java Spring), Database (MySQL)

Kết quả:

  • Dự án nhận được đánh giá tích cực từ phía khách hàng
  • Đảm bảo 100% tính năng trong dự án go-live đúng thời hạn để phục vụ cho kế hoạch của Viettel

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *