×

Hệ thống Internet Banking – MB Bank

TTC Solutions Admin January 25, 2021 0 Comments

Tổng quan dự án:

Khách hàng: Ngân hàng quân đội MBank

Thời gian: 2019 – nay

Nhân sự: 12

Lĩnh vực: Ngân hàng doanh nghiệp

Dịch vụ cung cấp: Web App Development

Hình thức hợp tác: Offshore Development Center

Chi tiết dự án:

Phát tính năng cho hệ thống Internet Banking của ngân hàng MB Bank: tính năng xử lý giao dịch chuyển/nhận tiền và quản lý tài khoản.

Kiểm thử các tính năng của dự án.

Công nghệ: Angular, Java Spring, Oracle DB

Kết quả dự án:

  • 100% yêu cầu của khách hàng bàn giao đúng thời hạn
  • Sau khi bàn giao, TTC Solutions tiếp tục được khách hàng lựa chọn là đơn vị vận hành và bảo trì tính năng của sản phẩm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *