×

Fortune Telling – LINE Corporation

TTC Solutions Admin January 25, 2021 0 Comments

Tổng quan dự án:

Khách hàng: LINE Corporation

Thời gian: 08/2020 – 01/2021

Nhân sự: 5

Lĩnh vực: Giải trí

Dịch vụ cung cấp: App Development

Hình thức hợp tác: Offshore Development Center

Thông tin chi tiết:

TTC Solutions phát triển ứng dụng Karon – hệ thống bói toán trực tuyến, đăng ký tài khoản thông qua tài khoản ứng dụng LINE Chat.

Ứng dụng cho phép người dùng có thể đăng ký làm expert (chuyên gia bói toán) hoặc người dùng.

Người dùng có thể xem danh sách, hồ sơ của các expert và đặt lịch xem bói. Khi đến lịch đã đặt thành công, hệ thống sẽ tạo phòng (room) trên ứng dụng LINE Chat cho người dùng và Expert trao đổi trực tiếp.

Expert có thể tạo phòng livestream về bói toán, người dùng khác có thể tham gia theo dõi, đặt câu hỏi và nhận được lời phán từ các Expert.

Công nghệ: Java Spring

Công cụ quản lý dự án: Github, LINE’s Internal Tools

Kết quả dự án:

  • Ứng dụng được bàn giao đúng thời hạn
  • Đội dự án nhận đánh giá cao cho quá trình phối hợp với khách hàng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *