×

recruitment

PHP DEVELOPER

May 29, 2023 | Uncategorized @vi
I.Mô tả công việc II.Yêu cầu ứng viên III.Quyền lợi được hưởng 3.1.Cơ hội phát triển bản thân 3.2Chế
Read More

JAVA DEVELOPER

May 22, 2023 | Recruitment , Recruitment , recruitment , recruitment
I. Mô tả công việc II. Yêu cầu ứng viên III. Quyền lợi được hưởng 3.1. Cơ hội phát
Read More

CHUYÊN VIÊN KIỂM THỬ (TESTER LEAD)

May 18, 2023 | recruitment
I. Mô tả công việc II. Yêu cầu ứng viên III. Quyền lợi 1. Cơ hội phát triển bản
Read More

DATA SCIENTIST

April 27, 2023 | Recruitment , recruitment
I. Mô tả công việc II. Yêu cầu ứng viên III. Quyền lợi được hưởng 3.1. Cơ hội phát
Read More