×

News

10 Mistakes of a Self-Study Programmer (Part 2)

April 27, 2021 | Agile , Blog , Blogs
Article by Radek Busa, a full stack developer and a tech blogger working at ICZ, a major software company
Read More

TechTalk – Hoạt Động Đào Tạo Mới Tại TTC Solutions

April 24, 2021 | Blogs
“Techtalk” là chương trình đào tạo mới lần đầu tiên được triển khai tại TTC Solutions kể từ 4/2021.
Read More

Chương Trình “Learning & Sharing”: Employer Branding

April 24, 2021 | Blogs
Tại buổi Learning & Sharing của phòng HCNS, kỹ năng xây dựng thương hiệu tuyển dụng hết sức được
Read More

10 Sai Lầm Của Một Lập Trình Viên Tự Học (PHẦN 1)

April 23, 2021 | Blogs
Bài viết của Radek Busa, một full stack developer và là một tech blogger làm việc tại ICZ, một công
Read More

How logistics companies can benefit from AR (AR in Logistics Business)

March 19, 2021 | AR
Timely and proper delivery is crucial for ensuring a positive customer experience in the cargo transportation business. This obliges
Read More

The Difference Between Virtual Reality (VR), Augmented Reality (AR) And Mixed Reality

March 19, 2021 | AR
What is the difference between virtual reality, augmented reality and mixed reality? originally appeared on Quora: the place to gain and share
Read More