hội nghề nghiệp
Các ngành nghề

Vị trí đang tuyển

Vị trí: Business Analyst
Bạn hứng thú với vị trí BA. Bạn cũng như chúng tôi, coi BA là một vị trí quan trọng trong quy trình phát triển phần mềm. Hãy tham gia đồng hành cùng chúng tôi, cùng các BAers tạo nên điều biệt cho các dự án của TTC Solutions nhé!

TÌM KIẾM
HỘI NGHỀ NGHIỆP