hội nghề nghiệp
Các ngành nghề

Chuyên viên phân tích nghiệp vụ - Business Analyst

Mô tả công việc:

- Nhận, tổng hợp yêu cầu hoặc thông tin mô tả yêu cầu từ phía khách hàng (hoặc đội phát triển nội dung).
- Phân tích, tham gia cùng Technical Leader xây dựng giải pháp.
- Tài liệu hóa qua tài liệu giải pháp, tài liệu thiết kế chi tiết.
- Chuyển giao giải pháp cho đội dự án, làm cầu nối nghiệp vụ cho đội dự án với nhau cũng như thay đổi, cập nhật của khách hàng.
 
Yêu cầu:
- Đã có từ 6 tháng kinh nghiệm tại vị trí BA hoặc các công việc liên quan.
- Có kiến thức cơ bản về cơ sở dữ liệu, quy trình phát triển dự án.
- Giao tiếp tốt, tiếp nhận và truyền tải thông tin rõ ràng, mạch lạc.
 
Đãi ngộ:
- Lương: từ $400 đến $1000
- Đánh giá tăng lương 2 lần/năm.
- Phụ cấp tăng ca, thưởng dự án, thưởng vượt chỉ tiêu,...
- Được công ty thực hiện đầy đủ nghĩa vụ về bảo hiểm, thuế,...
- Môi trường làm việc thân thiện, cởi mở và chuyên nghiệp.
- Được đào tạo, chia sẻ kinh nghiệm vì mục tiêu chung, định hướng tạo lộ trình phát triển.
- Được hỗ trợ các thiết bị, công cụ cần thiết cho thực hiện công việc.
- Tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch và các hoạt động thể thao,…


TÌM KIẾM
HỘI NGHỀ NGHIỆP