hội nghề nghiệp
Các ngành nghề

Vị trí đang tuyển

Vị trí: Business Analyst
Bạn hứng thú với vị trí BA. Bạn cũng như chúng tôi, coi BA là một vị trí quan trọng trong quy trình phát triển phần mềm. Hãy tham gia đồng hành cùng chúng tôi, cùng các BAers tạo nên điều biệt cho các dự án của TTC Solutions nhé!
Vị trí: Mobile
Với bạn, lập trình di động là đam mê! Hãy tham gia với TTC Solutions để nó trở thành cả một phần gắn bó với cuộc sống.
Vị trí: Tester
Cơ hội việc làm cho vị trí kiểm thử phần mềm tại TTC Technology Solutions!
Vị trí: Công việc khác
Cơ hội tại vị trí Lập trình viên Java luôn dành cho các bạn có đam mê!
Vị trí: Tester
Cơ hội việc làm cho vị trí kiểm thử phần mềm tại TTC Technology Solutions!
Vị trí: PHP
Bạn yêu thích lập trình PHP, bạn mong muốn tìm kiếm môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, có lộ trình phát triển nghề nghiệp rõ ràng? Hãy cùng khám phá TTC Solutions nhé !
Vị trí: Công việc khác
Bạn nhìn thấy tiềm năng trong lập trình Angular. Bạn đang tìm kiếm môi trường để phát huy cũng như cơ hội đáp ứng mục tiêu nghề nghiệp. Hãy cùng TTC để tìm hiểu lẫn nhau nhé!
Vị trí: Mobile
Bạn là sinh viên, là người mới và đang mong muốn tiếp cận lập trình ứng dụng di động? Hãy tham gia với TTC Solutions ngay thôi!

TÌM KIẾM
HỘI NGHỀ NGHIỆP