hội nghề nghiệp
Các ngành nghề

Vị trí đang tuyển

Vị trí: Mobile
Bạn là sinh viên, là người mới và đang mong muốn tiếp cận lập trình ứng dụng di động? Hãy tham gia với TTC Solutions ngay thôi!
Vị trí: Tester
Cơ hội việc làm cho vị trí kiểm thử phần mềm tại TTC Technology Solutions!
Vị trí: Mobile
Với bạn, lập trình di động là đam mê! Hãy tham gia với TTC Solutions để nó trở thành cả một phần gắn bó với cuộc sống.
Vị trí: PHP
Bạn yêu thích lập trình PHP, bạn mong muốn tìm kiếm môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, có lộ trình phát triển nghề nghiệp rõ ràng? Hãy cùng khám phá TTC Solutions nhé !

TÌM KIẾM
HỘI NGHỀ NGHIỆP