[THANH NIÊN TTC NÓI LỜI YÊU THƯƠNG] - NHÂN TỐ BÍ ẨN TTC - MR.X

❣️BÀI DỰ THI : '' THANH NIÊN TTC NÓI LỜI YÊU THƯƠNG ''
Mã số : 003
Người dự thi : Nhân tố bí ẩn quyền lực TTC 😍

TTC – To build the Top global Service for a better World
Software Development and Maintenance
+80
VietNam
Monday - Friday
8h30 - 18h00